Linki

Naturalne planowanie rodziny:

 • www.npr.pl - Liga Małżeństwo Małżeństwu
 • www.iner.org - Instytut Metody Roetzera Oficjalny serwis INER-u (w języku niemieckim)
 • www.npr.prolife.pl - Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Jedna z najstarszych organizacji pro life w Polsce.
 • www.iner.pl - INER Polska Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera (INER Polska)
 • www.psnnpr.com - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Serwis stowarzyszenia propagującego tzw. "metodę angielską"
 • www.milosciodpowiedzialnosc.prv.pl - Stowarzyszenie Miłość i odpowiedzialność. Stowarzyszenie "Miłość i Odpowiedzialność" zrzesza doradców życia rodzinnego będących jednocześnie nauczycielami i instruktorami Naturalnego Planowania Rodziny wg metody wersji polskiej opracowanej przez dr Teresę Kramarek.
 • www.milosc-milosc.sercanie.opoka.org.pl - Metoda Owulacji. Bardzo kolorowe strony strony opracowane przez ks. Pawła Leksa, propagatora metody opracowanej przez małżeństwo Billingsów
 • www.embrion.pl - Naturalne planowanie rodziny Serwis prowadzony przez ginekolog Małgorzatę Wrochnę.
 • www.woomb.org - World Organisation of Billings Ovulation Method Serwis Światowej Organizacji Metody Owulacji Billingsów (w języku angielskim)
 • www.apt.republika.pl - Automatyczny pomiar temperatury Strony prowadzone przez Jerzego Goreckiego wynalazcy i autora prototypu automatycznego systemu pomiaru podstawowej temperatury ciała.
 • www.ctlife.com.pl - Program CTLife Polski program komputerowy służący do zapisu objawów płodności w cyklu kobiecym oraz do ich interpretacji.
 • www.ecolifenpr.pl - ecolife - ekologiczne metody rozpoznawania płodności. Serwis prezentujący różne metody rozpoznawania płodności oraz nowoczesne pomoce w jej diagnostyce.
 • www.biomarker.com.pl - Program komputerowy wspomagający metodę podwójnego sprawdzania.
 • www.zycieiplodnosc.pl - Fundacja wydająca pismo pt. ŻYCIE i PŁODNOŚĆ które jako kwartalnik interdyscyplinarny, prezentuje poglądy ludzi nauki na problemy z punktu widzenia etyki, medycyny, psychologii, pedagogiki i demografii itd..

Ruchy pro-life:

Małżeństwo i rodzina:

 • www.szansaspotkania.net - Serwis ojca Ksawerego Knotza
 • www.odnowarodzin.org.pl - Strona Ośrodka Profilaktyki i Odnowy Rodziny podejmującego działania na rzecz dobra małżeństw i rodzin, promującego również metody naturalnego planowania rodziny
 • www.przeznaczeni.pl - Chcemy tworzyć świat pełen szczęśliwych małżeństw i rodzin zbudowanych na dojrzałej miłości ludzkiej i na Bogu, który sam jest Miłością.
 • www.wielodzietni.pl - Forum rodzin wielodzietnychwww.
 • www.dk.oaza.pl - Domowy Kościół Serwis ruchu Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Sprawdzona w wieloletniej praktyce formacja dla małżonków.